{meet and code} „Запознайте се и програмирайте“

 

СУ „Христо Ботев“  се включи в програма

„Запознайте се и програмирайте“

 

От 10 до 25 октомври, по време на Европейската седмица на програмирането у нас УН при СУ „Христо Ботев“, Русе се включи в програма „Запознайте се и програмирайте“ със събитието „Алгоритми и криптография“. В онлайн форума се включиха ученици на възраст 14-17 години, които се запознаха с  понятието „алгоритъм“ и неговите видове. Познаването на работата на алгоритъма изгражда умения у младежите да описват сложно действие чрез редица елементарни такива, които изпълняващият да извършва в последователни действия без допълнителни обяснения.

В занятието участниците се  запознаха и с древната и съвременната криптография, с това какво е шифър, срещнаха се с първото си криптографско предизвикателство. Криптографията се прилага в редица области на съвременния живот – от нея зависят сигурността на дебитните карти, на компютърните пароли и на електронната търговия.

Дигиталните науки изграждат у учениците ключови умения за успех в дигиталната икономика: по-бърз и ефективен процес на учене, разпознаване и избягване на опасностите в интернет, управление на технологиите, създаване на лесни компютърни програми. Умения, полезни както в училище и университета, така и за кариерната реализация на следващите поколения.

Програма „Запознайте се и програмирайте“ цели да предостави възможности на деца и младежи да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин. Настоящият проект се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, SAP и TechSoup, в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“.