„Аз и числата“

  • gallery
  • gallery

Учениците от IIIв, IVа, IVб, IVв и IVг клас се представиха отлично в състезанието

„Аз и числата“. Постигнаха следните резултати:

III клас

Владимир Петков – 50 т.

Боян Александров – 41 т.

Мартин Гатев – 31 т.

Огнян Николаев – 29 т.

Даниел Радулов – 26 т.

Анджела Дончева – 25 т.

IV клас

Димитър Димитров – 50 т.

Петър Йорданов – 50 т.

Христо Костов – 50 т.

Боян Рашев – 47 т.

Боян Андреев – 45 т.

Виктория Пенчева – 45 т.

Златомир Петров – 45 т.

Магдалена Папаплигова – 45 т.

Християн Атанасов – 44 т.

Ивелина Иванова – 43 т.

Ана-Мария Романова – 42 т.

Радостин Игнатов – 40 т.

Аделина Владимирова – 35 т.

Кристиян Антонов – 35 т.

Георги Маринов – 33 т.

Момчил Петков – 32 т.

Емунаела Илиева – 31 т.

Алина Пъшева – 30 т.

Димитър Николов – 26 т.

Жана Рашева – 21 т.

Браво, деца! Предстоят ви още много успехи!