Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители

Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители

За четиринадесета поредна година се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

8 ученици от 3. А клас с класен ръководител Милена Петрова /Александра Мартева, Боряна Върбанова, Даниел Гатев, Лиляна Минкова, Мария Димитрова, Рая Малакова, Теодора Богданова, Цветелина Денева/се представиха достойно.

От 4013 участници имаме две ученички с максималния брой точки – 50 – Александра Мартева и Рая Малакова. Те получиха златни медали и грамоти. Останалите участници се накичиха със сребърни медали и грамоти.

Честито!