Ръководство

ДИРЕКТОР

Теодор Иванов Коцев – Директор от 2000 г.,  преподавател по  „Психология и логика“.

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ

 

  • Пенка Димитрова – Заместник Директор за начален и прогимназиален курс /1. – 7. клас/ от 1994 г.,  преподавател по „Руски език“ от 1985 г.
  • Соня Маринова – Заместник Директор за гимназиален курс /8. – 12. клас/ от  2010 г.,  преподавател по „Руски език“ от 2006 г.
  • Марина Мунева-Петкова –  Заместник Директор по административната дейност от 2007 г.