Ръководство

ДИРЕКТОР

Теодор Иванов Коцев – директор от 2000 г.,  преподавател по  философия.

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРИ

  • Милена Петрова – заместник-директор по учебната дейност – начален и прогимназиален етап на обучение /1. – 7. клас/ от 2021 г., преподавател по компютърно моделиране и информационни технологии.
  • Соня Маринова – заместник-директор по учебната дейност – гимназиален етап на обучение /8. – 12. клас/ от  2010 г.,  преподавател по руски език от 2006 г.
  • Марина Мунева-Петкова –  заместник-директор по административната дейност от 2007 г., преподавател по компютърно моделиране и информационни технологии.