Педагогически персонал

Име Длъжност
1 Теодор Иванов Коцев Директор, преподавател по философия
2 Соня Ангелова Маринова Заместник директор по учебна дейност, преподавател по руски език
3 Милена Петрова Димитрова Заместник директор по учебна дейност, преподавател по информационни технологии
4 Марина Димитрова Мунева – Петкова Заместник директор по административно-стопанска дейност, преподавател по информационни технологии
5 Евелина Христова Грудкова Ръководител направление ИКТ
6 Антония Йорданова Русева Главен учител начален етап на образование
7 Антония Любомирова Иванова Старши учител начален етап – английски език
8 Боряна Тодорова Стефанова Старши учител начален етап
9 Десислава Георгиева Цветкова – Пенчева Старши учител начален етап
10 Диана Стефанова Димитрова Старши учител начален етап
11 Евгения Стефанова Райчева Учител, начален етап
12 Звезделина Великова Иванова Старши учител начален етап
13 Иван Диянов Иванов Старши учител начален етап
14 Невена Веселинова Ангелова Старши учител начален етап
15 Родинка Георгиева Иванова Старши учител начален етап
16 Росица Неделчева Александрова Старши учител начален етап
17 Светлана Иванова Трифонова ЦОУД в начален етап
18 Светлозара Петрова Попова Старши учител начален етап
19 Теодора Иванова Токусчиева Старши учител начален етап
20 Стефка Христова Коева Старши учител начален етап – английски език
21 Паолина Иванова Трионска – Петкова Учител прогимназиален етап български език и литература
22 Анелия Калинова Тонева Учител прогимназиален етап български език и литература
23 Виолина Евгениева Цонева Учител прогимназиален етап български език и литература
24 Томина Пламенова Янкова Учител прогимназиален и гимназиален етап немски език
25 Миглен Йорданова Цветкова Учител гимназиален етап български език и литература
26 Калина Маринова Пенева Старши учител гимназиален етап български език и литература и руски език
27 Румелина Петкова Русева Старши учител гимназиален етап български език и литература
28 Александрина Красимирова Спасова Старши учител прогимназиален етап английски език
29 Марийка Николова Атанасова Старши учител прогимназиален етап английски език
30 Татяна Николаева Бойчева-Иванова Старши учител прогимназиален етап английски език
31 Кремена Петрова Караманлиева Старши учител гимназиален етап английски език
32 Милена Димитрова Златева Старши учител гимназиален етап английски език
33 Светлана Христова Иванова-Аджемян Старши учител гимназиален етап английски език
34 Теодора Димитрова Събчева Старши учител гимназиален етап, английски език
35 Теодора Емилова Тодорова – Стефанова Старши учител гимназиален етап, английски език
36 Лидия Николова Йорданова – Статева Старши учител прогимназиален и гимназиален етап, немски език
37 Галина Петрова Станева Старши учител прогимназиален и гимназиален етап, руски език
38 Анжелина Иванова Костова Старши учител прогимназиален етап, математика
39 Даниела Цанкова Цанова-Русева Старши учител прогимназиален етап, математика
40 Стефка Илиева Кънева-Обрешкова Старши учител прогимназиален етап, математика
41 Малина Красимирова Колева Учител прогимназиален етап, математика
42 Стелиана Димитрова Димитрова Старши учител гимназиален етап, математика
43 Людмила Тодорова Попова Старши учител гимназиален етап, Информатика и информационни технологии
44 Лили Константинова Симеонова Старши учител прогимназиален етап, Информатика и информационни технологии
45 Лидия Любомирова Живкова Старши учител гимназиален етап, Информатика и информационни технологии
46 Даниел Иванов Дончев Учител гимназиален етап, Информатика и информационни технологии
47 Яница Иванова Енчева Старши учител прогимназиален етап химия и опазване на околната среда
48 Борислав Дилов Лаков Старши учител гимназиален етап химия и опазване на околната среда
49 Ирена Любомирова Ганчева Старши учител прогимназиален етап биология и здравно образование
50 Ирина Димова Иванова Старши учител гимназиален етап биология и здравно образование
51 Биляна Димитрова Неделчева Старши учител прогимназиален етап, география и икономика
52 Албена Огнянова Господинова Старши учител прогимназиален етап, история и цивилизации
53 Тамара Георгиева Такова Старши учител гимназиален етап география и икономика
54 Пресиян Петров Костадинов Учител гимназиален етап, история и цивилизации
55 Светлозар Ангелов Стоянов Старши учител прогимназиален етап, физика и астрономия
56 Татяна Кънчева Колева Учител прогимназиален етап, физика и астрономия
57 Габриела Тодорава Касърова Учител гимназиален етап, гражданско образование
58 Дора Миткова Георгиева Старши учител прогимназиален етап, изобразително изкуство
59 Гален Георгиев Бакърджиев Старши учител прогимназиален етап, изобразително изкуство
60 Наталия Гецова Константинова Главен учител прогимназиален и гимназиален етап, музика
61 Яница Василева Георгиева Учител прогимназиален етап физическо възпитание и спорт
62 Михаела Миткова Грозева Старши учител прогимназиален етап физическо възпитание и спорт
63 Станислав Райков Ламбев Старши учител гимназиален етап физическо възпитание и спорт
64 Невена Ангелова Николова Учител прогимназиален етап физическо възпитание и спорт
65 Красимир Иванов Николов Учител прогимназиален етап физическо възпитание и спорт
66 Андриана Кънчева Бакалова Училищен психолог
67 Лукреция Иванова Андрова – Предова Старши учител ЦОУД начален етап
68 Бисерка Йорданова Петрова Старши учител ЦОУД начален етап
69 Виктория Валентинова Стоянова Учител ЦОУД начален етап
70 Зорница Каменова Цветкова Старши учител ЦОУД начален етап
71 Искра Добрева Илиева Учител ЦОУД начален етап
72 Пенка Дечева Ангелова Учител ЦОУД начален етап
73 Юлия Димитрова Димитрова Учител ЦОУД начален етап
74 Вероника Стоянова Недялкова Учител ЦОУД начален етап
75 Траяна Красимирова Михайлова Учител ЦОУД начален етап
76 Дияна Колева Георгиева Учител ЦОУД начален етап