Педагогически персонал

 

ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

1

Теодор Иванов Коцев

 Директор, училище

2

Пенка Великова Димитрова

Заместник директор, учебната дейност

3

Соня Ангелова Маринова

Заместник директор, учебната дейност

4

Марина Димитрова Мунева-Петкова

Заместник директор, административно-стопанската дейност

5

Родинка Георгиева Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

6

Таня Минчева Кутинчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

7

Стефка Христова Коева

Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

8

Стоянка Иванова Ботева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

9

Диана Стефанова Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

10

Боряна Тодорова Стефанова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

11

Милена Петрова Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

12

Светлана Иванова Трифонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

13

Невена Веселинова Ангелова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

14

Светлозара Петрова Попова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

15

Антония Йорданова Русева

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

16

Десислава Цветкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

17

Евгения Райчева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

18

Звезделина Великова Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

19

Теодора Иванова Токусчиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

20

Бисерка Йорданова Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

21

Живка Иванова Стойчева-Конакчиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

22

Росица Неделчева Александрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

23

Анелия Тонева

Старши учител по БЕЛ  в прогимназиален етап

24

Паолина Трионска

Учител по БЕЛ  в прогимназиален етап

25

Албена Тодорова Тодорова-Радионова

Старши учител по БЕЛ  в прогимназиален етап

26

Иво Маринов Братанов

Старши учител по БЕЛ в гимназиален етап

27

Галина Петова Станева

Старши учител по Руски език в гимназиален етап

28

Виолета Тодорова Цветкова

Старши учител по Немски език в гимназиален етап

29

Румелина Петкова Русева

Старши учител по БЕЛ в гимназиален етап

30

Татяна Николаева Бойчева-Иванова

Старши учител по АЕ в прогимназиален етап

31

Милена Димитрова Златева

Старши учител по АЕ в гимназиален етап

32

Александрина Красимирова Спасова

Старши учител по АЕ в гимназиален етап

33

Лидия Йорданова-Статева

Старши учител по НЕ в прогимназиален етап

34

Стефка Илиева Кънева

Старши учител по Математика в прогимназиален етап

35

Анжелина Иванова Костова

Старши учител по Математика в прогимназиален етап

36

Даниела Цанкова Цанова-Русева

Старши учител по Математика в прогимназиален етап

37

Боряна Николова Томова

Старши учител по Математика в гимназиален етап

38

Стелиана Димитрова Димитрова

Старши учител по Математика в гимназиален етап

39

Яница Иванова Енчева

Учител по химия в гимназиален етап и Човекът и природата в прогимназиален етап

40

Людмила Тодорова Попова

Старши учител по ИТ в прогимназиален етап

41

Лидия Любомирова Живкова

Старши учител по Информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

42

Мария Лазарова Енева

Старши учител по Информатика и ИТ в гимназиален етап

43

Евелина Христова Грудкова

Старши учител по Информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

44

Лили Константинова Симеонова

Старши учител по Информатика и ИТ в гимназиален етап

45

Деница Иванова Великова

Учител по История и цивилизация в гимназиален етап

46

Албена Огнянова Господинова

Старши учител по География и иконимика, история и цивилизация в прогимназиален етап

47

Биляна Димитрова Неделчева

Учител по География и икономика в прогимназиален етап

48

Ирена Любомирова Ганчева

Старши учител по Биология и здравно образование, Човекът и природата в прогимназиален етап

49

Ирина Димова Иванова

Старши учител по Биология в гимназиален етап

50

Светлозар Ангелов Стоянов

Старши учител по Физика и астрономия в гимназиален етап

51

Борислав Дилов Лаков

Старши учител по Химия в гимназиален етап

52

Наталия Гецова Константинова

Главен учител по Музика в прогимназиален етап

53

Михаела Яворова Бояджиева

Старши учител по Музика в прогимназиален етап

54

Гален Георгиев Бакърджиев

Старши учител по Изобразително изкуство в прогимназиален етап

55

Дора Миткова Георгиева

Старши учител по Изобразително изкуство в начален и прогимназиален етап

56

Грациела Атанасова Димитрова

Старши учител по Технологии и Домашна техника и икономика в прогимназиален етап

57

Яница Георгиева

Учител по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

58

Михаела Миткова Грозева

Учител по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

59

Станислав Райков Ламбев

Учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап

60

Диана Иванова

Старши учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап

61

Андриана Кънчева Бакалова

Педагогически съветник

62

Лукреция Иванова Андрова-Предова

 Логопед