Непедагогически персонал

СУ „Христо Ботев“ разполага с отлични специалисти грижещи се за училището и обслужването на училищната дейност.

Канцелария

 • Соня Пенчева – АТС

Счетоводство

 • Надежда Раднева – главен счетоводител
 • Валентина Георгиева – касиер

Библиотека

 • Любов Коева – библиотекар

Поддръжка

 • Величко Цонев – огняр
 • Магдалена Йорданова – хигиенист
 • Гинка Пътова – хигиенист
 • Даниела Костова – хигиенист
 • Гицка Илиева – хигиенист
 • Марийка Енева – хигиенист
 • Снежина Христова – хигиенист
 • Евшен Ебиб – хигиенист
 • Калина Милева – хигиенист