Персонал

Конкурси за преподавателски персонал:

  1. Учител по „Български език и литература“ – гимназиален етап.
  2. Учител по „История и цивилизация“ – гимназиален етап 1/2 щат.

Прием на документи: 20 – 22 юли до 15 часа стая 6.