Хуманитарни науки

Вид паралелка профил „Хуманитарни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Български език и литература и
Приемен изпит Тест2 по Математика
Балообразуващи предмети Български език и литература
История и цивилизация
Балообразуване Тест1 по Български език и литература*3Тест2 по Математика+Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език, II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. В продължение на 26 години се осъществява успешен прием на този профил. Реализацията след завършване на средно образование включва кандидатстване в много университети у нас и в чужбина. Ученици от този профил завоюват призови места на олимпиади, състезания, конкурси на областно и национално ниво.