Успехи за Ян, Янислав, Илиян и Христина от 12б клас – профил „Компютърни науки“

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

Успехи за Ян, Янислав, Илиян и Христина от 12б клас – профил „Компютърни науки“

На 3 декември 2022 г. се проведе национална олимпиада за ученици, организирана от Икономически университет – Варна. Целта на олимпиадата е да се предостави възможност за творческа изява на ученици от 11 и 12 клас от цялата страна в различни области. Христина Рекинова от 12б клас участва в секция Обработка на данни в средата на Microsoft Excel и се представи много добре. Заданието включваше използване на: аритметични изрази, абсолютни, относителни и смесени адреси, вградени функции (математически, статистически, логически, за търсене и обръщение, дата и час и др.), форматиране (в това число и условно форматиране), филтриране, обобщаване на данни (с Pivot таблици и/или функции), графики и др. Резултатът на Хриси се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

На 26 ноември и 27 ноември 2022 година се проведе онлайн състезание по програмиране, организирано от Технически Униварситет гр. Варна. Целите на състезанието са:

1.   Предоставяне на възможност на учениците от средното образование да демонстрират знания и умения по програмиране.

2.   Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване качеството на професионалната и профилираната подготовка по програмиране.

3.   Стимулиране на учениците да продължат своето образование във висше училище.

В състезанието взеха участие Ян Червинский, Янислав Илиев, Илиян Илиев от 12б клас и се представиха много добре. Участниците програмираха 10 задачи на официалните езици за програмиране Java, C#, Python и C/C++. Решенията на задачите се проверяваха с един набор известни тестови данни и втори набор неизвестни тестови данни.

Поздравления за Ян, Янислав, Илиян и Христина от 12б клас от техните учители по Информатика и Информационни технологии!
Пожелаваме още много успехи в овладяването на компютърните науки!
Весели празници!