„Стая на загадките“

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
На 14. 06 в четирите паралелки на 5 клас проведох урок по математика в задния двор ба училището под мое ръководство.
Темата беше „Стая на загадките“ или Escape room. 
Всеки клас беше разделен на 4 отбора, които търсеха своите артефакти. Там беше описано условието на играта. След това трябваше да отговорят на една логическа задача и една математическа. Трябваше да изчислят лице или обиколка на беседка.
Вторият артефакт ги караше да съставят изречение с имената на отборите и да наредят думи в пъзел.
 Получи се много интересна игра в която те показаха своите знания по математика и български език реално.
 За да излязат от стаята трябваше да нарисуват рисунка с лятна насоченост.