Софтуерни и хардуерни науки

Вид паралелка профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Математика и
Приемен изпит Тест2 по Български  език и литература
Балообразуващи предмети Математика
Информационни технологии
Балообразуване Тест1 по Математика*3 + Тест2 по Български език и литература + Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език, II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. СУ „Христо Ботев“ разполага с подходяща материална база – изградени и оборудвани са 5 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер, необходими за профилираната подготовка. Проявява се голям интерес от страна на ученици и родители от нашето училище и от града.