Природни науки

Вид паралелка профил „Природни науки“
Форма на обучение дневна
Приемни изпити Приемен изпит Тест1 по Математика и
Приемен изпит Тест2 по Български  език и литература
Балообразуващи предмети Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Балообразуване Тест1 по Математика*3 + Тест2 по Български език и литература + Балообразуващи предмети

Интензивно изучаване на I чужд език: английски език, II чужд език: немски/руски

1 паралелка – 26 ученици, 5-годишен срок на обучение. Това е паралелка на тези, които със сигурност ще бъдат приети във висшите медицински институти, биологическите и химическите факултети на ВУЗ.