Свободни места по паралелки

Свободно място 8 клас профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
 
 
Документите се подават в стая №6.
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за основно образование (копие).
 
Документи се приемат до 16:00 часа на 27.03.2024 г. (сряда).
 
 

Свободни места по паралелки (тук).