Свободни места по паралелки

Документите се подават в стая №6.
Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ, който да удостоверява среден успех от учебната 2023/2024 г.

Свободни места по паралелки (тук).