Преместване

Документи за кандидатстване за свободни места по паралелки:

  1. Заявление от родителя за кандидатстване – от сайта на училището
  2. Копие от Свидетелството за основно образование
  3. Копие от служебната бележка с резултатите от НВО (приемни изпити)

За учебната 2023/2024 година за пети клас

СУ „Христо Ботев“ Русе приема ученици след завършен 4. клас.

В пети клас могат да бъдат приети ученици със следните избираеми учебни часове /ИУЧ/:

  • немски език/руски език – по избор изучаване на втори чужд език – 2.5 часа
  • математика/информационни технологии – 1.5 часа/1 час
  • изобразително изкуство – 2.5 часа

Необходими документи за записване:

  1. Молба от родител – по образец
  2. Удостоверение за раждане на детето – за справка
  3. Удостоверение за преместване
  4. Здравно-профилактична карта с приложения 5 и 6

Информация за налични свободни места и възможност за записване на ученици – стая №21.