Първи клас

Учебна 2023/2024 година
Заповед № РД-18-379/03. 05. 2023 г. на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година
Брой паралелки – 3
Брой на местата в паралелките съгласно утвърдените нормативни документи – 22 ученици.

I А клас
ИУЧ: Български език и литература – 1ч.
Английски език – 2ч.

I Б клас
ИУЧ: Български език и литература – 1ч.
Математика – 1ч.
Информационни технологии – 1ч.

I В клас
ИУЧ: Български език и литература – 1ч.
Изобразително изкуство – 2ч.

График на дейностите за прием в 1. клас за учебната 2023/2024 година – стая 18 (тук)