Първи клас

Учебна 2023/2024 година

Родителски срещи за бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

На 21.06.2023 г от 17:30 ч. ще се проведат родителски срещи за бъдещите първокласници, както следва:

а клас, кл. ръководител Родинка Иванова  – ст. 2

б клас, кл. ръководител Диана Димитрова  – ст. 3

в клас, кл. ръководител Боряна Стефанова  – ст. 20

Заповед № РД-18-379/03. 05. 2023 г. на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година
Брой паралелки – 3
Брой на местата в паралелките съгласно утвърдените нормативни документи – 22 ученици.

I А клас – класен ръководител Родинка Иванова
ИУЧ: Български език и литература – 1ч.
Английски език – 2ч.

I Б клас – класен ръководител Диана Димитрова
ИУЧ: Български език и литература – 1ч.
Математика – 1ч.
Информационни технологии – 1ч.

I В клас – класен ръководител Боряна Стефанова
ИУЧ: Български език и литература – 1ч.
Изобразително изкуство – 2ч.

 
Записване в стая 18 от 9:00 – 17:30ч.
Документи за записване

  1. Молба – по образец.
  2. Оригинал на документ за адресна регистрация – за справка.
  3. Удостоверение за раждане на детето – за справка.
  4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
  5. Медицински документи. Здравно-профилактична карта с приложения 5 и 6.

График на дейностите за прием в 1. клас за учебната 2023/2024 година – стая 18 (тук)