Първи клас

Учебна 2022/2023 година

График на дейностите за прием в 1. клас за учебната 2022/2023 година

Заповед на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за прием на ученици в 1. клас за учебната 2022/2023 година

Брой паралелки – 3

Брой на местата в паралелките – съгласно утвърдените нормативни документи.

 

I А клас – класен ръководител: Десислава Цветкова

ИУЧ:      Български език и литература – 1ч.

                 Английски език – 2ч.

 

I Б клас – класен ръководител: Светлозара Попова

ИУЧ:      Български език и литература – 1ч.

                Математика – 1ч.

                Информационни технологии – 1ч.

 

I В клас – класен ръководител: Невена Ангелова

ИУЧ:     Български език и литература – 1ч.

                Изобразително изкуство – 2ч.

 

Записване в стая № 18 от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Документи за записване:

  1. Молба – по образец
  2. Оригинал на документ за адресна регистрация – за справка
  3. Удостоверение за раждане на детето – за справка
  4. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
  5. Здравно-профилактична карта с приложения 5 и 6