Прием

СУ „Христо Ботев“ Русе приема ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Формите на обучение са дневна, самостоятелна и индивидуална. Заповед на директора на СУ „Христо Ботев“ Русе за утвърждаване на формите на обучение вижте ТУК

В начален етап /1. – 4. клас/ като избираеми учебни часове /ИУЧ/ се изучават:

 • Български език
 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Изобразително изкуство

В прогимназиален етап /5. – 7. клас/ като избираеми учебни часове /ИУЧ/ се изучават:

 • Български език
 • Немски език/Руски език – като втори чужд език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Изобразително изкуство

Гимназиален етап /8. – 12. клас/ е профилиран и има следните профили:

 • Хуманитарни науки
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Природни науки

За записване на нови ученици в СУ „Христо Ботев“ Русе са необходими следните документи:

 1. Молба за прием – по образец
 2. Молба за избираем учебен час /ИУЧ/ – по образец
 3. Удостоверение за преместване – издава се от училището, което ученикът напуска и копие на учебен план по който се е обучавал ученикът за гимназиален етап 8.-12. клас
 4. Удостоверение за раждане – за справка
 5. Лична карта на родител – за справка
 6. Здравно-профилактична карта с приложение 5 и 6

Записване на новоприети ученици – стая №21.