Преместване

В СУ „Христо Ботев“ Русе могат да се преместват ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучечие при наличие на свободни места в съответния клас.

Формите на обучение са дневна, самостоятелна и индивидуална. Заповед на директора на СУ „Христо Ботев“ Русе за утвърждаване на формите на обучение вижте ТУК

В начален етап /1. – 4. клас/ като избираеми учебни часове /ИУЧ/ се изучават:

 • Български език
 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Изобразително изкуство

В прогимназиален етап /5. – 7. клас/ като избираеми учебни часове /ИУЧ/ се изучават:

 • Български език
 • Немски език/Руски език – като втори чужд език
 • Математика
 • КМИТ
 • Изобразително изкуство

В гимназиален етап /8. – 12. клас/ е профилиран и има следните профили:

 • Хуманитарни науки
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Природни науки

Документи за кандидатстване за свободни места в СУ „Христо Ботев“ Русе:

 1. Заявление по образец.

За записване на ученици в СУ „Христо Ботев“ Русе са необходими следните документи:

 1. Заявление за избираем учебен час /ИУЧ/, СД по образец.
 2. Удостоверение за раждане – за справка.
 3. Лична карта на родител/настойник – за справка.
 4. Здравно-профилактичен картон с приложение 5 и 6. 

Записване на новоприети ученици – стая №21.