Първи клас

Учебна 2024/2025 година

Заповед № РД-18-293/25. 03. 2024 г. на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2024/2025 година.
Заповед № РД-18-314/11. 04. 2024 г. на директора на СУ “Христо Ботев” Русе за утвърждаване на график за работно време на училищната комисия за подаване на заявления за прием и записване на класирани ученици за I-ви клас за учебната 2024/2025 година. 

 

Брой паралелки – 3

Брой на местата в паралелките съгласно утвърдените нормативни документи – 22 ученици.

I А клас
Класен ръководител: Росица Александрова

ИУЧ: Български език и литература – 1ч.

Английски език – 2ч.

I Б клас
Класен ръководител: Теодора Токусчиева

ИУЧ: Български език и литература – 1ч.

Математика – 1ч.

Информационни технологии – 1ч.

I В клас
Класен ръководител: Евгения Райчева

ИУЧ: Български език и литература – 1ч.

Изобразително изкуство – 2ч.

График на дейностите по прием в І клас >>> тук.

Работно време на училищната комисия за подаване на заявления за прием и записване на класирани ученици за I-ви клас >>> тук.

Записване в стая № 20 от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Документи за записване:

1. Молба – по образец.
2. Лична карта – за справка.
3. Оригинал на документ за адресна регистрация /ако има разлика с адреса в личната карта/– за справка.
4. Удостоверение за раждане на детето – за справка.
5. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.
6. Здравно-профилактична карта с приложение 5 и 6.