Представяне на училището

СУ „Христо Ботев“ Русе обучава ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Формите на обучение са дневна, самостоятелна и индивидуална. Заповед на директора на СУ „Христо Ботев“ Русе за утвърждаване на формите на обучение вижте ТУК

Начален етап /1. – 4. клас/ като избираеми учебни часове /ИУЧ/ се изучават:

 • Български език
 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Изобразително изкуство

Прогимназиален етап /5. – 7. клас/ като избираеми учебни часове /ИУЧ/ се изучават:

 • Български език
 • Немски език/Руски език – като втори чужд език
 • Математика
 • КМИТ
 • Изобразително изкуство

Гимназиален етап /8. – 12. клас/ е профилиран и има следните профили:

 • Хуманитарни науки
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Природни науки