Четвърти клас

Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в 4. клас по предмети и дни през учебната 2019/2020 година

Български език и литература 27 май 2020 г. начало 10:00 ч.
Математика 28 май 2020 г. начало 10:00 ч.