Седми клас

Външно оценяване 2020 г. – 7-ми клас

Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в 7-ми клас по предмети и дни през учебната 2019/2020 година

Български език и литература    15 юни 2020 г. начало 09:00 ч.
Математика 17 юни 2020 г. начало 09:00 ч.