Отличие за Елисей Йорданов от 12б клас

  • gallery
  • gallery

На 22 юни в министерството на образованието и науката се проведе награждаване на отличниците от цяла България, придобили квалификация по професия „Приложен програмист“ по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“. Сред тях е и Елисей, който заслужи отличието си с показания успех в тригодишния курс на обучение. Поздравяваме го сърдечно и му желаем още много успехи в програмирането. 

По Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ се осигурява обучение по програмиране на ученици от Х, ХI и ХII клас, които не изучават професия от професионално направление „Компютърни науки“. 
Занятията са комбинация от присъствени и онлайн дейности. Те се провеждат в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите. Обученията се организират от пет центъра – в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас и се провеждат в над 40 населени места.
Учебните програми са разработени в партньорство от представители на ИТ индустрията, висшите училища и професионалните гимназии.
В преподаването се включват и специалисти от ИТ сектора и от висшите училища, което създава условия за обмен на знания между бизнеса и учениците.
От началото на програмата през 2017 г. до момента са участвали над 2300 ученици. За предстоящата година са осигурени 670 000 лева от бюджета на Министерството на образованието и науката. Ученици, които през следващата година ще бъдат в десети клас, могат да кандидатстват за включване в обученията. Повече информация интересуващите се ученици могат да получат от учителите си по Информатика и  Инф.технологии.

Източник https://www.mon.bg/bg/news/4211