Награди за „Ботевци“

Христо Викторов Костов – III „в“ клас – 1- во място и медал във финалното състезание на СБНУ /Сдружение на българските начални учители/


Димитър Мартинов Димитров – III „в“ клас – 2- ро място и медал от състезанието „Знам и мога“ – направление математика, проведено на 21 май 2022 г.


Боян Златков Андреев – III „в“ клас – 1- во място и медал от Великденско състезание по информатика и информационни технологии – направление информатика “Програмиране със Скрач“, проведено на 30 април 2022 г.
Валентин Радостинов Стоянов – III „в“ клас – 5 –то място /грамота/ – Великденско състезание по информатика и информационни технологии – направление информатика “Програмиране със Скрач“, проведено на 30 април 2022 г.

Всички отличени ботевци от Великденското състезание по информатика и информационни технологии – 30 април, 2022 г.