Контакти

 

Директор

Теодор Коцев

0893305750
Заместник директори УД

Соня Маринова

Милена Петрова

 

0893 305753

0893305752

Заместник директор АСД

Марина Петкова

 

0893305756

РН „ИКТ“

Евелина Грудкова

 

0893532863

 

Главен Счетоводител

Надежда Раднева

0893323634
ЗАТС, личен състав

Анита Лозева

0893305751
Касиер

Валентина Георгиева

0893699917
Архивист

Снежина Христова

0893305758
Медицински кабинет 0893305754
Портиери 0893305757
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ №3

Карта

Вижте по-голяма карта