Контакти с учителите

За контакти с учителите по Информатика и Информационни технологии

    инж. Лидия Живкова  lidiagivkova@abv.bg

   инж. Людмила Попова  lussi_popova@abv.bg

Лили Симеонова  lili_k@mail.bg

Яница Енчева   yanica123@abv.bg

инж. Мария Енева  – администратор на сайта   eneva.rs@gmail.com

инж. Евелина Грудкова   egrudkova@abv.bg