ИТ 12 клас

Учебни материали по ИТ 12 клас

Раздел Компютърни системи и конфигурации.

            Mодул „Асемблиране на персонални компютри“     Защита на информацията и приложна криптография

Раздел Администриране на локална компютърна мрежа.

  Електронен учебник по Компютърни мрежи   Модул „Компютърни мрежи“

Модул 3 Уеб Дизайн 

Раздел Уеб дизайн. Технология CSS.

  CSS Tutorial     Проект Разработване на уеб сайт по зададена тема с CSS

Раздел Работа с мултимедийни продукти.

           – книга „Интерактивни презентации“ Ивайло Иванов

           – Ръководство за VBA – pdf file

           – ActiveX контроли    VBScript Tutorial

           – Макроси,   Защита на макроси

 – Курсова работа по ИТ  Проект „Презентация с тестов модул

 

Раздел Работа по проекти

– Задание за създаване на уеб сайт на тема „Моето лично портфолио“