ИТ 12 клас

Учебни материали по ИТ 12 клас

Раздел Компютърни системи и конфигурации.

            Mодул „Асемблиране на персонални компютри“     Защита на информацията и приложна криптография

Раздел Администриране на локална компютърна мрежа.

  Електронен учебник по Компютърни мрежи   Модул „Компютърни мрежи“

Раздел Уеб дизайн. Технология CSS.

  CSS Tutorial     Проект Разработване на уеб сайт по зададена тема с CSS

Раздел Работа с мултимедийни продукти.

           – книга „Интерактивни презентации“ Ивайло Иванов

           – Ръководство за VBA – pdf file

           – ActiveX контроли    VBScript Tutorial

           – Макроси,   Защита на макроси

 – Курсова работа по ИТ  Проект „Презентация с тестов модул

Раздел Обработка на видеоинформация и компютърна анимация

           – Ръководство за Office Picture Manager      Ръковоство за Windows Movie Maker

– DivXLand Media Subtitler-exe     VirtualDub-rar

– Задание за създаване на интегриран текстов документ на тема „Видове софтуер за компютърна анимация“

– Easy Gif Animator 5.3       Flash SlideShowMaker     PowerBullet Presenter 1.35 free

Раздел Работа по проекти

– Задание за създаване на уеб сайт на тема „Моето лично портфолио“