ИТ 11 клас

Учебни материали по ИТ 11 клас

„Интернет за напреднали“ /14 теми и тест/

Модул 2 Мултимедия

Раздел Компютърна графика. Растерна графика.

G I M P /GNU Image Manipulation Program/
е свободен графичен редактор.
Автор: The GIMP Team
Лиценз: Open Source
OS: Windows XP/ 2003/ Vista/ 2008/ 7
GIMP - The GNU Image Manipulation Program http://gimp-tutorials.net/http://www.gimp-tutorials.com/

30 ефектни урока

40 урока за дизайнери

Как се прави 3D бутон?

Раздел Компютърна графика. Векторна графика.

Учебник за INKSCAPE,

ВИДЕОУРОЦИ

I N K S C A P E  е безплатен редактор за векторна графика.

Лиценз: Open Source  Основен формат: SVG

 

Home Page: www.inkscape.org

     

УСПЕХ!

Забележки: При разработване на колажите внимавайте различните изображения да не изглеждат като „кръпки“, като чужди снимки, а се постарайте да ги „впишете“ в цялата композиция – най-често това се постига с преливане на изображенията. Относно сайтовете – навигацията да е видима на всяка страница, да се спазва еднотипността на страниците, имената на файловете да са на латиница. Относно анимираните gif-ове – размерността на избраните картинки да е една и съща, за да не се получават наслагвания на изображенията.

Раздел Обработка на видеоинформация

– DivXLand Media Subtitler-exe     VirtualDub-rar

– Задание за създаване на интегриран текстов документ на тема „Видове софтуер за компютърна анимация“

– Easy Gif Animator 5.3       Flash SlideShowMaker     PowerBullet Presenter 1.35 free