ИТ 11 клас

Учебни материали по ИТ 11 клас

„Интернет за напреднали“ /14 теми и тест/

Раздел Компютърна графика. Растерна графика.

G I M P /GNU Image Manipulation Program/
е свободен графичен редактор.
Автор: The GIMP Team
Лиценз: Open Source
OS: Windows XP/ 2003/ Vista/ 2008/ 7
GIMP - The GNU Image Manipulation Program http://gimp-tutorials.net/http://www.gimp-tutorials.com/

30 ефектни урока

40 урока за дизайнери

Как се прави 3D бутон?

Раздел Компютърна графика. Векторна графика.

         Учебник за INKSCAPE,

ВИДЕОУРОЦИ

I N K S C A P E  е безплатен редактор за векторна графика.

Лиценз: Open Source  Основен формат: SVG

OS: Windows XP/ Vista/ 7

Home Page: www.inkscape.org

     

 

Раздел Предпечатна подготовка – книга Професионален дизайн в рекламата. Роджър С. Паркър, СофтПрес

книга Дизайн, предпечат и печат – официално ръководство, Брайън Лолър, СофтПрес

Вижте pdf версиите на вестник „ГЛОБУС“ – бр.1, април 2010г., ПРОФИЛИ в СОУ“Хр.Ботев“ – 20 май 2011г., „ЛИЧНОСТИ ОТ ШОУ БИЗНЕСА“ – бр.1, 2011г.

 Проект „Предпечатна подготовка“

Раздел Компютърна презентация   –  Ръководство за Office Picture Manager      Ръковоство за Windows Movie Maker

Раздел Интегриране на дейности и документи

Лятна курсова работа „Създаване на мултимедийна презентация по зададена тема“

1. Цел – практическа работа с изучените технологии за компютърни презентации, прилагане на изучените правила за съдържателност, дизайн и функционалност.

2. Брой слайдове – минимум 15.

3. Съдържателност – интересни факти, качествени графични изображения, видео и аудио материали по темата, собствени авторски материали /снимки, колажи, анимации и т.н./ Да се търси в Интернет инф-я: биографични данни и снимки от различните периоди в живота на твореца, списък с произведенията на автора /заглавие, дата на издаване, допълнителна инф-я за обстоятелствата на издаването, както и интересни факти за съдбата на съответното произведение/. Потърсете мнения на други личности за живота и делото на твореца. Напишете стихотворение/я и/или абзац/и от произведение/я на автора, които ви харесват. Напишете собственото си мнение за избрана от вас творба. Направете собствен колаж във формат JPEG като използвате знанията и уменията си от 11 клас. Потърсете подходящ видеоклип по темата и направете линк към него.

5. Изберете готов или създайте собствен, подходящ за темата дизайн на презентацията си.

6. Функционалност – добра структура, работещи хипервръзки /вътрешни, към външни ресурси/

7. Зачитане на авторските права – адекватни означения и линкове Напишете списък с източници, от които сте ползвали информация /в края на презентацията си/. Направете поне 2 хипервръзки към ресурси в Интернет.

8. Спазвайте изучените правила за създаване и представяне на компютърна презентация! Вмъкнете собствен колаж и/или анимация!

9. СРОК – 10 октомври през следващата учебна година. Да се работи с файлов формат РРТ или PPTX и изпрати на електронната поща на преподавателя ви за проверка и оценка.

УСПЕХ!

Забележки: При разработване на колажите внимавайте различните изображения да не изглеждат като „кръпки“, като чужди снимки, а се постарайте да ги „впишете“ в цялата композиция – най-често това се постига с преливане на изображенията. Относно сайтовете – навигацията да е видима на всяка страница, да се спазва еднотипността на страниците, имената на файловете да са на латиница. Относно анимираните gif-ове – размерността на избраните картинки да е една и съща, за да не се получават наславания на изображенията.