Училищни документи

Училищен правилник за учебната 2019/2020 година, в сила от 16.09.2019 г.

Стратегията за развитие на СУ „Христо Ботев“ Русе, вижте ТУК

Училищният етичен кодекс на СУ „Христо Ботев“ Русе, вижте ТУК

Годишен план за учебно-възпитателната работа през учебната 2019/2020 година в СУ „Христо Ботев“ Русе, вижте ТУК

Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите