Информация

 

 15 Септември

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 г. ще се проведе във вътрешния двор на СУ „Христо Ботев“
с начален час 9:30 ч.
 
На тържеството присъстват ученици от I, V и VIII класове.
Допуска се присъствието на един родител на ученик на обособените за целта места.
Родители няма да бъдат допускани до класните стаи
 
Директор: Теодор Коцев