Информация

Родителски срещи за бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

На 21.06.2023 г от 17:30 ч. ще се проведат родителски срещи за бъдещите първокласници, както следва:

а клас, кл. ръководител Родинка Иванова  – ст. 2

б клас, кл. ръководител Диана Димитрова  – ст. 3

в клас, кл. ръководител Боряна Стефанова  – ст. 20