Информация

Родителските срещи на I-те класове ще се проведат на  08.09.2022 петък от 17, 30 ч.

 1А – кл. р-л Десислава Цветкова – стая 2

1Б – кл. р-л Светлозара Попова – стая 3

1В – кл. р-л Невена Ангелова – стая 20

Родителските срещи на II-те класове ще се проведат на  12.09.2022 понеделник от 17, 30 ч.

2Б – кл. р-л Антония Русева – стая 4

Родителските срещи на IV-те класове ще се проведат на  12.09.2022 понеделник от 17, 30 ч.

4А – кл. р-л Родинка Иванова – стая 23

4Б – кл. р-л Боряна Стефанова – стая 3

4В – кл. р-л Диана Димитрова – стая 16

4Г – кл. р-л Искра Илиева – стая 26

Родителските срещи на V-те класове ще се проведат на  13.09.2022 вторник от 17, 30 ч.

5А – кл. р-л Албена Тодорова – стая 29

5Б – кл. р-л Галя Станева – стая 18

5В – кл. р-л Малина Колева – стая 34

5Г – кл. р-л Дора Георгиева – стая 32 

Родителските срещи на VIII-те класове ще се проведат на  12.09.2022 понеделник от 17, 30 ч.