„Здравословен начин на живот“ и „Ние и природата“

  • gallery
  • gallery

Клубовете  „Здравословен начин на живот“ и „Ние и природата“ при СУ „Христо Ботев“-гр. Русе, с ръководител старши учител по Биология госпожа  Ирена Ганчева  посетиха Информационния център на РИОСВ-Русе. Занятието бе посветено на биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна“. Петокласниците  научиха защо резерватът е толкова уникален, за международното му признание, за живота на къдроглавия пеликан – емблематична за защитената територия   птица. Чрез системата за видеонаблюдение  от пеликанската колония младите природолюбители наблюдаваха ежедневните занимания на защитените птици.