„Животът е с предимство“

  • gallery
  • gallery

Александра Минкова (14 г.) от VIIIА клас получи Специалната награда на Главна дирекция „Национална полиция“ в Националния конкурс за комикс за пътна безопасност на тема „Животът е с предимство“, II-ра възрастова група (от 13 до 17 г.), с име на комикса „За първи и последен път“.