Ежегодното практическо занятие

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
На 23.06.2023 г. в СУ „Христо Ботев“ се проведе ежегодното практическо занятие за прилагане на училищния план за защита при бедствия и за оказване на първа до лекарска помощ. Занятието се организира под формата на състезание между ХА, ХБ и ХВ класове. На практика се прилага:
– Евакуация от учебната сграда
– Организация по получаване, подготовка и използване на противогази
– Ликвидиране на пожарни огнища
– Обезвреждане на разлив на химически вещества
– Спасяване на хора при наводнение
– Евакуация на имущество
– Оказване на първа помощ на пострадали лица.
Учениците показаха наученото през годината в организираното състезание като оценка бе поставена за бързина, точност, прецизност на изпълнение на задачите.
На първо място се класира ХБ клас, втори са ХВ и на трето място ХА клас.