Грамота за достойно представяне на наша зрелостничка

Достойно представяне на Ева Калчева от 12В клас в Шести конкурс за есе „Что я знаю о России?“ на тема „Мой Пушкин“, организиран от центъра по русистика и Катедрата при Шуменски университет. Ръководител – Галина Станева.

Есето на ученичката е оценено от журито  с 68 т. и оценка Мн. добър 5.00. Съгласно регламента на конкурса тя е наградена с Грамота II степен и Сертификат на Шуменски университет, удостоверяващ, че може да бъде записана за студентка в специалностите с руски език на университета, без да полага изпити.

Поздравления, Ева!