Печатни издания

ИЗДАНИЯТА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ

СОУ „Христо Ботев” е единственото средно училище в град Русе, в което от десетилетия се издават три периодични издания –  „Училищен вестник“, алманах „Извор“ и „Книжка сладкодумка“.

Броят на „Училищен вестник” за 2011 година скромно отбелязва навършената през декември 2010 година сериозна възраст от 20 години. Главен редактор на „Училищен вестник” е Албена Тодорова-Радионова – преподавател по български език и литература.

Алманах „Извор” е наследник на първото българско средношколско списание – сп. „Извор”, издавано в Русе от 1892 до 1896 г. включително. Списание „Извор” е редактирано от известния за времето си литературен деец, поет, драматург и преводач Трифон Ц. Трифонов, учител в Русенската мъжка гимназия „Княз Борис”. Той привлича учителя Ив. Иванов от гр. Варна като съредактор, а издател на „Извор” е П. И. Алкалай от гр. Русе. По страниците на списанието намират място литературни произведения на Ст. Михайловски, Ив. Андрейчин, преводна литература на произведения от руската и западноевропейската класика, биографии на Ботев, Раковски, Каравелов, Паисий Хилендарски, В. Априлов и много други. В сп. „Извор” излизат също така първите публикации на Елин Пелин и на акад. Михаил Арнаудов.

През 1994 г., в чест на 110-я гимназиален випуск на нашето училище, е възстановена традицията, чието начало е положено от Т. Ц. Трифонов. Днес в алманах „Извор“ печатат преди всичко учители, ученици, както и известни дейци на културата и образованието от Русе и страната.

През учебната 2010/2011 г. бе издадена кн. XVIII на алманах „Извор”. Неин редактор е Иво Братанов, главен учител по български език и литература и дългогодишен преподавател в СОУ „Христо Ботев” – Русе. От 2011 г. алманахът има и свой ISSN, регистриран Националната агенция за ISSN към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София.

Основен приоритет на новия редактор е в списанието да намират място най-добрите литературни изяви през годината на настоящи и бивши ученици и учители от родното училище, както и публицистични есета и статии, отразяващи постижения и проблеми, свързани с битието ни. Предоставените текстове са с високо качество, затова издаването на кн. XVIII бе отразено не само в местния периодичен печат (в-к „Утро”, в-к „Бряг” и в-к „Форум”), но и в електронното списание “Думите”, което се издава от Издателство „Просвета” – София.

„КНИЖКА СЛАДКОДУМКА” е издание за литературно творчество на учениците от първи до седми клас и продължава утвърдената вече 20-годишна традиция в СОУ „Христо Ботев” за изява на най-младите таланти. Началото е поставено през 1997 г. От тогава досега повече от 360 автори  са направили чрез изданието първите си стъпки в словесното изкуство. През годините в „КНИЖКА СЛАДКОДУМКА” са публикувани есета, стихотворения, басни, разкази и приказки на едни от най-добрите малки творци в училището. Художествените текстове са разнообразни по тематика и жанр, интересни със съдържанието си, въздействащи с богатата си образност и с оригиналното мислене на своите създатели, независимо от крехката им възраст. Някои от творбите са отличени с награди от престижни национални конкурси, което свидетелства за таланта на учениците. Развитието на творческите им заложби е главната цел в работата на редактора на списанието Татяна Митева – преподавател по български език и литература – и на госпожа Грациела Димитрова, чието дело е предпечатната подготовка.                     

                      В новия 20. брой на „КНИЖКА СЛАДКОДУМКА“ са публикувани творби на 16 автори от пети, шести и седми клас. Разнообразни са темите и жанрът на техните произведения. Есетата, басните и стихотворенията на младите творци са посветени на темите за добротата, за честността, за приятелството и любовта, за силата на думите, за ценностите в живота на човека. Интересни и вълнуващи са приказките „Ръженото хлебче“ на Явор Чокоев от Vе клас и „Съдба“ на Анна-Мария Бакалис от  Vа клас, есетата „Силата на думите“ на Ева Петричева от VIб клас, „Какво ни дават парите“ на Ивана Милева от VIв клас, „Моите срещи с Бай Ганьо“ на Екатерина Пъшева и Ивайло Пенев от VIIв клас, на Антонио Бончев и на Александра Тодорова от VIIа клас, на Борислав Борисов от VIIб клас. Въздействащи са посланията в басните и в стихотворенията на Румяна Мартева, Александър Йовиев и Венета Христова от VIа клас, на Василена Иванова и Владимир Маринов от VIб клас, на Борислав Маринов от VIв клас и Калина Катрапелова от VIг клас.