Материална база

  СОУ „Христо Ботев“ разполага с добре оборудвани кабинети и класни стаи, методически кабинети и хранилища, медицински и стоматологичен кабинети, библиотека и музейна сбирка, малък и голям физкултурни салони, фитнес център, бюфет и аула. Над 70% от кабинетите са оборудвани с бели дъски и фулмастер. Налична е и презентационна техника за интерактивно водене на часовете.

В училището съществува кабинет по биология от 1934 г. Голяма част от експонатите полагат началото на музейната сбирка в Природонаучния музей в град Русе. Пена Ръткова е първата учителка, която работи лабораторно и постига значителни резултати. Тук са работили известни учители като: Васил Ковачев, Милка Пелова, Сава Киряков, Михаил Стамболиев. Васил Ковачев изследва флората и фауната на Русенски, Шуменски и Варненски окръг. Той основава първото природозащитно дружество. Превръща учебния кабинет в естествен исторически музей. Оттогава са работили десетки учители и всеки е обогатявал кабинета. Сега той разполага с много картини, табла, макети на животни и растения. Разполага и с лаборатория за практически занятия и условия за изследователска дейност на учениците. През последните 5 години двама наши ученици са достигнали до национална олимпиада по биология и един до международна.

 

 Кабинетът по химия е създаден по проект на г-н Яким Петков – дългогодишен учител по химия в СОУ „Христо Ботев“. За неговото изграждане и оборудване са съдействали учители, родители, ученици с доброволен труд и средства, както и русенски предприятия. През 1983 г. кабинетът получава най-висока оценка, отличен е с Първа награда сред 50 химични кабинета в България (на ХХХІІІ национална конференция по химия). Той предоставя много добри възможности, както за онагледяване на учебния процес, така и за експериментална работа на всеки ученик. Кабинетът разполага с единствената светеща дългопериодна форма на Периодичната система.

Обучението по информатика и информационни технологии се провежда в 5 компютърни кабинета. Наличната техника и програмно осигуряване позволяват овладяване на съвременните компютърни технологии според изискванията и програмите на МОН. Освен за редовни учебни занятия те се използват и за достъп до Интернет, както и за предпечатна подготовка на училищни материали от ученици и учители. В един от кабинетите се намира и интерактивна дъска с компютърно управление, която позволява да се демонстира на целия клас в реално време резултата от действията на даден софтуер.