Дарения

 През годините са извършени много дарения в полза на училището от най-различни спонсори. Последните две дарения са от настоятелството – интерактивна бяла дъска с компютърно управление и окабеляване и компютри за направата на последния компютърен кабинет.