Библиотека и музей

Предпоставка за доброто обучение са и училищната библиотека и музейна сбирка. Библиотеката съществува от основаването на училището и през годините винаги е отговаряла на изискванията на времето. На разположение на ученици и учители е богат библиотечният фонд, който към Януари 2010 г. е 13465 библиотечни единици. Периодично се закупуват нови заглавия, но трябва с благодарност да се спомене и големия брой от дарени заглавия. Библиотеката разполага с литература, касаеща различни сфери от науката. Получаваните периодични издания годишно са 21 броя. За изминалата 2010 г. библиотеката е регистрирала общо 7000 посещения и 700 читатели, като обхвата на читатели възлиза на 65%. За най-малките библиотеката поддържа в наличност книги, списания и енциклопедии, които представляват интерес за тях. От 2006 г. библиотеката участва активно всяка година в конкурсна сесия „Библиотеките – център на библиотечно обслужване и информационни технологии“, обявена от Министерството на културата, в резултат на което е закупена литература в размер на 10 000 лв.

 В библиотеката е разположен и музея на училището. Там могат да се видят реликви от първите учебни процеси, както и да се научи историята на сградата, преподавателите и директорите работили за успеха на СОУ „Христо Ботев“. Музейната сбирка съхранява ценни експонати: предмети, документи и архивни материали.
В музейната сбирка се пазят оригиналите на химна „Върви народе възродени“ на Стоян Михайловски, написан в периода, когато той е бил учител по френски език в гимназията, както и оргиналните партитури на химна на Република България „Мила родина“ написан от Цветан Радославов, учител по музика в гимназията.

 Ето кои са едни от най-ценните ни музейни експонати са:
 • ученическа плоча за писане 1830-1880 г.
 • Часослов – учебник от времето на Варошкото училище 1811-1850 г.
 • ученическа униформа
 • учебници по различни предмети от 1897 г., 1904 г., 1912 г.
 • инструменти от ученическия тамбурашки оркестър от 1906 г.
 • сборници със солфежни песни от 1934 г., 1946 г.
 • снимки на духовия оркестър на Мъжката гимназия – 1935-1936 г., на струнния оркестър – 1943 г. и джазов оркестър с худ. ръководител Зико Грасиани – 1943 г.
 • ценни книги, свързани с история на образованието, издадени след 1900 г.
 • 6 тома научни трудове на проф. Баларев – учител по химия, от които 3 издания на немски език
 • орден „Народна република България – първа степен“ за 150 – годишнина на училището, връчен с указ 511 от 20.05.1988 год. от Държавния съвет на НР България
 • Снимка на първия випуск на Мъжката гимназия от 1883-1884 год.
 • апарат за диапозитиви от 1900 год.
 • ученически чин от 1920 год.
 • мастилница с писалка и попивателна
 • старинни уреди от кабинета по физика, колби, везни, спиртна лампа от кабинета по химия
 • препарирани птици от кабинета по биология
 • антични и средновековни монети от 117 г., 238 г., 306 г., 337 г., 1257 г., 1371 г., 1323 г. от н.е.
 • колекция от монети по 2 лв. юбилейни за 1300 г. от основаването на България
 • глинени съдове и оръдия на труда от археологическа сбирка
 • купа на физкултурно дружество „Юнак“ с треньор Луи Айер от 1910 г.
 • учителска маса от 1910 г.

От 2009 г. учениците от класа на г-жа Филева, по инциатива на родителите за обогатяване на библиотечния фонд, при провеждане на тържества на класа е въведен вход по една нова книга. Така за близо двете години са събрани над 80 книги.

Библиотеката разполага с компютри за свободен достъп, които са свързани към Интернета на училището и със софтуер „Електронен каталог“ и „Аналитичен каталог на периодичните издания“.