Безопасност на движението по пътищата

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Материали за часовете по Безопасност на движението по пътищата (mon.bg)

Учениците от СУ “ Христо Ботев“ отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите на ПТП с открит урок на учениците от 4 в клас, много рисунки, беседи, викторини и в петминутките едноминутно мълчание от другите класове.