„Аз и буквите“

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

Учениците от Iа, Iб, Iв, IIIв, IVа, IVб, IVв и IVг клас се представиха отлично в състезанието

„Аз и буквите“. Постигнаха следните резултати:

I клас

Азра Мустафа – 46 т.

Аймира Узунова – 30 т.

Александра Богданова – 39 т.

Александър Атанасов – 41 т.

Александър Пехливанов – 36 т.

Ангел Гамозов – 32 т.

Ангел Миланов – 45 т.

Ваяна Софрониева – 40 т.

Виктория Иванова – 25 т.

Димитър Димитров – 15 т.

Евангелина Маринова – 29 т.

Елиа Спасова – 31 т.

Константин Будурин – 18 т.

Максим Цанев – 50 т.

Николета Кънева – 44 т.

Робин Кралев – 21 т.

Саня Керчева – 10 т.

Симеон Гюров – 50 т.

Сияна Софрониева – 44 т.

Таня Иванова – 39 т.

1. Александър Дечев – 34 т.

2. Андреа Гънева – 46 т.

3. Атина Деспотова – 50 т.

4. Берен Апти – 45 т.

5. Далия Тодорова – 50 т.

6. Данаил Драганов – 32 т.

7. Ева Малакова – 50 т.

8. Лорена Станчева – 44 т.

9. Мария Дамянова – 48 т.

1 Рая Градева – 43 т.

11 Сюлеман-Самуил Садолов – 12 т.

1 Теодор Тасев – 43 т.

1 Божидара Куфудакиева – 50 т.

Габриела Димитрова – 48 т.

Елизабет Стефанова – 48 т.

1 Константин Мицов – 36 т.

1 Мартин Кънчев – 42 т.

1 Никола Ханджиев – 50 т.

1 Ханде Пехливанова – 39 т.

III клас

Анджела Николаева Дончева – 48 т.

Белослава Ангелова – 49т.

Владимир Петков – 50 т.

Даниел Радулов – 45 т.

Илия Ламбов – 50 т.

Лора Георгиева – 45 т.

Майкъл Йорданов – 42 т.

Мартина Минкова – 39 т.

Ния Краева – 48 т.

София Йорданова – 41 т.

IV клас

Алина Пъшева – 48 т.

Ана-Мария Романова – 50 т

Белослава Тодорова – 40 т.

Виктория Пенчева – 48 т.

Габриела Христова – 50 т.

Галя Стоянова – 39 т.

Димитър Димитров – 50 т

Еврем Ислям – 42 т.

Жана Рашева – 50 т.

Златомир Петров – 44 т.

Кристина Гънева – 46 т.

Лилия Костадинова – 45 т.

Мартина Димитрова – 32 т.

Моника Балеска – 47 т.

Радостин Игнатов –48 т.

Радостина Ганева – 45 т.

Рая Иванова – 47 т.

Рая Тодорова – 44 т.

Сиана Златева – 48 т.

Христо Костов – 45 т.

Браво, деца! Предстоят ви още много успехи!