ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"  
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" РУСЕ    

Учебни материали по ИТ 9 клас

Електронен учебник по Компютърни мрежи

Ресурсни материали към уроците - 3-Word-Settings.doc   4-CVTemplate_BG.dot   5-DZZD.dot   6-info-teachers.xls    6-Print_course_people.doc   6-Print_Sertificats.doc   6-thankyou_letter.doc   12-NetworkTopologies.doc   14-ObstaBaza.doc    18-people.xls    21-laptops.xls   21-PC_components.xls   22-info-teachers.xls   23-klasirane.xls    23-shtori.xls    24-anketa.xls

Раздел Компютърна графика

       Ръководство за Office Picture Manager      Ръковоство за Windows Movie Maker

Лятна курсова работа "Създаване на интегиран текстов документ по зададена тема"

1. Цел - практическа работа с изучените технологии за компютърна текстообработка, прилагане на изучените правила.

2. Брой страници - 11. В това число се включва една заглавна /титулна страница. Страниците да са номерирани с арабски цифри в долния десен край на листа, без да се включва първата страница. Листите да са подредени в папка.

3. Форматиране на страниците - стандартен размер на всички А4, ориентация Портрет, отстъпи по 2 см до края на листа. От страната за перфориране на листа и поради подреждането в папка да се предвиди още 1 см допълнителен отстъп.

4. Форматиране на текста - за целия документ шрифт на основния текст Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5 реда, отстъп за първия ред на всеки абзац 1,5 см. Заглавията и подзаглавията да са съответно с по-голям размер на символите.

5. Да се спазват изучените правила за компютърна текстообработка. /за справка учебник Информационни технологии 9/10 клас на издателство "Нова звезда"/

6. Оформление на първата заглавна /титулна страница:

  • На първия ред горе, центрирано, се изписва името на училището Средно Общообразователно Училище, с размер 18 pt, а под него в кавички "Христо Ботев" отново центрирано.

  • Оставят се 10 празни реда и с главни букви се изписва КУРСОВА РАБОТА със същото  форматиране.

  • Оставя се 1 празен ред и с главни букви се изписва ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, после след 1 празен ред напишете темата по която сте работили със същото форматиране.

  • Оставят се 10 празни реда и изписвате Разработил: името и фамилията си, а след 1 празен ред подравнено изписвате - ученик съответно ученичка от Х "б" клас. Използвате дясно подравняване за тези данни.

7. СРОК - 10 октомври през следващата учебна година. Да се представи на преподавателя ви за проверка и оценка. 

    УСПЕХ!