Отварянето на офертите е публично и ще се проведе на 08 октомври 2014 г. от 10:30 ч. в сградата на СОУ „Христо Ботев”  и могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, които представят на комисията нотариално заверено изрично пълномощно за настоящата обществена поръчка, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на училището.

Във връзка с осигуряване на закуска на учениците от 1. до 4. клас прилагаме следните документи:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  ПРОЕКТО-ДОГОВОР   ПРИЛОЖЕНИЯ

СОУ „Христо Ботев“ Русе обявява място за длъжността главен учител начален етап.

За характера на работата на главния учител и изискванията за заемате на длъжността ТУК

Покана за набиране на оферти ТУК

Списък с учебниците за новата 2014/2015 учебна година  ТУК

Официалното откриване на новата учебна година ще е на 15 септември от 09:00 ч. в двора на училището.

Ръководството, учителите и учениците канят всички съпричастни с училищния живот да присъстват.

Присъствието на учениците с униформено облекло е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Спортни постижения на двама ученика от 11б клас през учебната 2013/2014 г. – Иво Ганчев – ПЪРВО и ВТОРО място в състезания по плуване и Радостин  Колев – ПЪРВИ и ВТОРИ места на състезания по баскетбол и стрийтбол.
Пожелаваме им от сърце още успехи през следващия спортен сезон!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

Уведомяваме Ви, че разполагаме със свободни стаи за летния сезон в почивна станция „Просвещение“ в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.

За справки: СОУ „Христо Ботев“, стая №2, с работно време от 08:00 до 17:00 часа.