На 22 март в МГ „Баба Тонка“ се проведе международното математическо състезание „Европейско Кенгуру“ за ученици от 1. до 12. клас.

Четвъртокласникът Даниел Паскалев се класира на ПЪРВО място.

ТРЕТО място завоюваха първолаците Андрея Иванова, Георги Георгиев и Мария Петрова, и четвъртокласниците Радин Радев и Стефан Димитров.

С грамоти за отлично представяне бяха удостоени първолаците Екатерина Кюркчиева, Божидар Предов, Матей Яков и Никола Йорданов, второкласниците Виктория Бикова и Георги Ганчев, третокласниците Ива Ценова, Йоана Кръстева и Лилия Касабова, четвъртокласниците Мадлен Тодорова, Дочо Иванов и Теодор Русев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СЛЕДВАЩИ УСПЕХИ В СВЕТА НА МАТЕМАТИКАТА!

МОЛБА за прием в първи клас

На вниманието на родителите на бъдещи първокласници!

Уважаеми родители,

Във връзка с приема на ученици в 1.  клас за учебната 2015/2016 г., в изпълнение на писмо с изх. № 9105-36/09.02.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката е препоръчително:

  • В срок до 16.04.2015 г., на основание чл. 150, ал. 1, т. 6 от ППЗНП, Педагогическият съвет на училището да определи реда за приемане на ученици в първи клас, в това число график на дейностите по приема, необходимите документи, срокове и критерии за класиране на кандидатите. При определяне на критериите за прием следва да се съблюдават интересите на децата и действащата нормативна уредба.
  • В срок до 17.04.2015 г., в изпълнение на решението на Педагогическия съвет и на основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ППЗНП, директорът със заповед да обективизира реда за приемане на ученици, определен от Педагогическия съвет.
  • В срок до 29.05.2015 г. училищата да приемат молби (заявления) за записване на първокласници с приложените необходими документи.
  • На 03.06.2015 г. в 17:00 часа да се обявят списъците с класираните ученици.
  • С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици да се извърши на 04.06.2015 г. и 05.06.2015 г. само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. До 04 юни 2015 г. училищата не следва да приемат удостоверения за завършена подготвителна група/клас.
  • Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06.2015 г. до 17:30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.
  • Попълването на свободните места да бъде извършено на 10.06.2015 г. и 12.06.2015 г.
  • На 15.06.2015 г. да се обявят останалите свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2015 г.
  • Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записване в първи клас, да бъде широко оповестена непосредствено след издаване заповедта на директора чрез поставяне на видно място в училището, публикуване на сайта на училището, както и по друг подходящ начин.

Благодарим за проявения интерес към нашето училище! УСПЕХ на всички кандидати!

Десетокласничките Гергана Дичева и Богомила Димитрова бяха удостоени с грамоти за ПЪРВО и ВТОРО място в Регионалния ученически литературен конкурс по цитат от Павел Вежинов, в раздел „Проза“ – категория „разказ“.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВПЕЧАТЛЯВАЩО  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ

На олимпиадата по Български език и литература – Областен кръг, призовите места за пети клас бяха заети от представителите на СОУ „Христо Ботев”.

С категоричния резултат Отличен (6.00.) Eва Петричева от Vб клас и Илона Здравкова от Vв клас заеха ПЪРВО място сред 42-мата участници.

На ВТОРО място се класираха Румяна Мартева и Слав Монев от Vа клас с успех Отличен (5.75.).

Калина Катрапелова от Vг клас зае ТРЕТО място с оценка Отличен (5.50.)

Браво на учениците и на техния преподавател госпожа Татяна Митева и успехи в следващите им начинания!

На 7 март 2015 г. се проведе Областен кръг на олимпиадата  по Информационни технологии.

Проектът „Слънчева Италия” на Деница Стефанова Маринова 11б клас е допуснат до Национален кръг на олимпиадата по Информационни технологии в направление  Мултимедийни приложения. Ръководител на проекта е г-жа Лидия Живкова.

В направление Интернет приложения

Второ място  за  Ивелин Иванов, 10б клас с проект  „IdeaForYou”, ръководител  – Лили Симеонова

В направление Уеб сайт

Второ място  за Християна Христова и Лилия Златева 7в клас с проект „Джон Грийн”, ръководител  – Лили Симеонова

Трето място  за Толга Мехмедов 7в клас с проект „СРЗ – умения за живот”, ръководител  – Лили Симеонова

На всички ученици пожелаваме много участия и успехи в следващите състезания и конкурси по Информатика и Информационни технологии!

Директорът на СОУ „Христо Ботев”  връчи грамоти за отлично представяне в

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА 13та НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

    Ние, българите, сме благословен народ. Има нации, дето хилядолетия не могат да си отговорят какви са и де им е мястото, а ние си знаем: Ние сме BG, а BG е България и Бай Ганьо. Доколко съвпадението в абревиатурата е случайно, или не, се опитаха да отговорят седмокласниците в часовете по литература с преподавател г-жа Албена Тодорова по време на своеобразен съдебен процес над Бай Ганьо. Екипната работа по проектите породи много емоции, особено в VІІ В, VІІ Г и VІІ Д клас с брилянтните превъплъщения в образа на Толга (VІІ В), Габриела (VІІ Д) и близнаците Леона и Крис (VІІ Г), но и сериозен размисъл, който ще намери своето естествено продължение в есета с провокативно поставени теми, дадени за домашно. За „присъда” и извод най-добре го рече Владислава от VІІ В клас: „Бай Ганьо си е Бай Ганьо, той може да си бъде такъв, какъвто е, ние сме ученици на г-жа Албена Тодорова и нямаме право да я излагаме!” За подмазване – блажно. Ама вярно!

Евелин Младенова ІІІ г клас І място в ученически конкурс по случай 137-годишнината от Освобождението на България
Михаела Мицова ІІІ г клас ІІ място в ученически конкурс по случай 137-годишнината от Освобождението на България

Отлично представяне на наши ученици в

русенския конкурс – рецитал „За да я има България”

На 28.02 от 10:00 ч. в препълнената зала „Европа” на Доходното здание се проведе единадесетото издание на конкурс-рецитала „За да я има България”, организиран от Общински младежки дом – Русе. Това е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на Националния празник 3 – и Март.
Желаещите да изявят своите умение тази година в художественото слово надхвърлиха 180 участници в три възрастови групи.
Жури в състав: председател: Таня Цветкова и членове: Косю Станев и Валентина Цонева, оценяваха изпълненията на участниците.
Наградени:
І-ва възрастова група, възрожденска поезия:
Поощрения:
Елица Чернакова СОУ „Христо Ботев”
ІІ-ра възрастова група, възрожденска поезия:
ІІІ място – Виктория Начева – СОУ „Христо Ботев”
ІІІ-та възрастова група, възрожденска поезия:
ІІІ място - Борис Косев Театър-школа „Артистисимо”, СОУ„Христо Ботев”
Поощрения:
Живодар Георгиев СОУ „Христо Ботев”
ІІІ-та възрастова група, български автори:
І място – Гергана Дичева СОУ „Христо Ботев”