До всички настоящи и бивши
учители и ученици на СУ „Христо Ботев“!

Ръководството на СУ„Христо Ботев“ – Русе, има удоволствието да Ви
ПОКАНИ
на
тържественото честване на ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
на Училището
ВТОРИ МАРТ
17:30 ч.  Доходно здание.

На Републиканският шампионат по Лека атлетика в зала в началота на февруари 2017 г., Румяна Мартева от 7а клас се класира ПЪРВА  на 60 м с препятствия при момичетата до 16 г.  Ангел Николаев от 12б клас след седем дисциплини в многобоя триумфира със златото при юноши старша възраст. За малко се разминаха с медалите и Калоян Асенов от 11а клас, Кристиан Вълчев от 8а клас, които завоюваха 5 места на висок скок. Виктор Добрев от 9 б, четвърто място на гюлле. Рени Ангелова  от 7а клас остана шеста при момичетата на гюлле. Николай Трифонов от 12а клас осмо място на 60 м и на 60 м с препятствия.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

На 18.02.2017 г. се проведе училищният кръг на състезанието „Буквоплет“, организирано от Лайънс клуб  Русе Север с подкрепата на РУО Русе.

Второкласниците  демонстрираха знания по Български език и литература, като назоваваха буквите, с които се изписват дадените думи и ги използваха в изречения.

На ПЪРВО и ВТОРО място се класираха Христо Тодоров от 2в клас и Петър Тодоров от 2a клас, които ще представят училището на финалното  градско  състезание. 

Любомир Дамянов от 2г клас също се представи отлично, заемайки ТРЕТО място.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В навечерието на Деня на влюбените влюбената в литературата Гергана Дичева от 12а клас отново бе отличена. Тя разкрива палитрата на своята душа в есето си „Моето сърце“, за което получи плакет и грамота за ТРЕТО място в ХХ Национален конкурс „Любовта в нас“ – 2017 г., гр. Варна, трета възрастова група (9 – 12 клас).

Името на Гергана Дичева е вече познато на литературните кръгове, оценяващи творби в много конкурси, тъй като почти няма литературни състезания (а и не само литературни!), които тя убедително да не печели.

Гордеем се с тебе, Гергана!

На 14.02.2017г. в град Русе се проведе общинско първенство по тенис на маса, което се провежда в рамките на Ученически игри 2016/2017 г.
Иван Добрев 7г клас, Петър Иванов 7в клас, Ивайло Илиев 7в клас и Никола Колев 7в клас се класираха на ВТОРО място в отборното състезание.
В индивидуалното състезание Иван Добрев се класира на ПЪРВО място.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

   Тръгнал един да търси глупави хора и… се родила народна приказка. Тръгнали по петите му учениците от Клуб „Визия и слово” по Проект „Твоят час” с ръководител г-жа Албена Тодорова и се родила… представителна изява  – приказен театър.

Под девиза „направи си сам” членовете на Клуба сами си изработиха куклите, сами си научиха ролите, сами си режисираха спектакъла, сами си направиха декорите. Само за публика опряха до гости и до второкласниците от „В” клас от Клуба на г-жа Стоянка Ботева „Аз обичам математиката”. И артистите, и ентусиазираната публика стигнаха до извода, че „Глупавите и лудите по света край нямат”, но всяка приказка си има край. Поне до следващата изява на Клуб „Визия и слово”.

Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от природни бедствия“. Тези зони заемат сравнително малка част от територията на България, приблизително 0.8%. Имат висока природозащитна стойност, тъй като са местообитания на голям брой защитени растителни и животински видове. Основните заплахи и отрицателни последствия са в резултат от пресушаване на заливни речни тераси, блата, замърсяване от индустриален, селскостопански и др. характер, бракониерство, безпокойство на птиците и др.

Резерватът „Сребърна“ е дом на 139 растения, 6 вида безгръбначни, 24 вида риби, 10 вида земноводни и 11 вида влечуги и 41 вида бозайници с консервационна значимост. От общо 223 вида птици, между 127 и 140 са гнездящи, 94 са зимуващи и мигриращи, 65 са от Червената книга на България. Учениците от 5 клас, участници в клуба се запознаха с живота на някои от обитателите на резервата: пеликани, корморани, белоока потапница, белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, ибис, чапла и други.

Децата създадоха графични проекти за значка по повод

2 февруари 2017 г., световния ден на влажните зони.

С тях те участват в конкурса на РИОВ-Русе.

Да им пожелаем успех! Повече за световния ден можете да научите на интернет страницата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе http://riosv-ruse.org/

 инж. Лидия Живкова

Когато за Клуб „Визия и слово“ по Проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Албена Тодорова пишат по медиите – ние нито се дърпаме, нито имаме какво да добавим.

Окръжен съд – Русе посрещна учениците 
от Клуб „Визия и слово“ при СУ „Христо Ботев“ гр. Русе
На 19 януари 2017 г. Русенският окръжен съд посрещна учениците от Клуб „Визия и слово“ при Средно училище „Христо Ботев“ гр. Русе. Клубът е създаден като извънкласна дейност в рамките на проект „Твоят час“ и цели допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите на учениците. Мероприятието се проведе в една от съдебните зали на Русенската съдебна палата, където пред гостите беше изнесена обучителна лекция на тема “Съдебната власт защитава твоите права. Бъди информиран!“. Всяко дете получи специално подготвена от съда брошура с детските права според Конвенцията на ООН, както и правата на детето-участник в съдебен процес. По време на лекцията на учениците бяха представени професиите „съдия“, „прокурор“ и „адвокат“, в ролята на които влязоха студенти от Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“. Децата научиха за реда и правилата, по които протича едно съдебно заседание, както и кои са основните права и задължения на участващите в производството страни.
Служител от Областно звено „Охрана на съдебната власт“ запозна младежите с правилата при посещение в съдебната палата и мерките, които могат да бъдат предприемани спрямо нарушителите. Еуфория сред гостите предизвика демонстрацията на личен обиск и задържане на лице, след приключването на която учениците имаха възможността да се докоснат до истинска полицейска палка и белезници.
И тъй като, освен повишаване на правната култура, с подобен вид мероприятия Окръжният съд цели да подейства превантивно на младежката престъпност, съдия Николинка Чокоева разказа пред учениците два реални казуса от практиката на съда. Първият е за извършени кражба и грабежи на територията на град Русе от група младежи. Вторият казус е за извършено престъпление, свързано с разпространението и употребата на наркотични вещества. Част от осъдените по делата лица са ученици от различни русенски училища.
На финала беше проведена викторина, по време на която децата с лекота отговориха на зададените въпроси, свързани с представената им по време на лекцията информация.
Естествено, правилните отговори бяха поощрени и учениците получиха предметни награди, а на г-жа Албена Тодорова – ръководител на клуба, беше връчена грамота.

ИЗТОЧНИК: Окръжен съд – Русе

Публикация и във в-к „УТРО“

В рамките на проекта „Твоят час“ и часовете по английски език децата от 4г клас на СУ „Христо Ботев“, ръководени от Звезделина Иванова и Стефка Коева, подготвиха пиесата „Снежанка и седемте джуджета“ на английски език. На 19.12.2016 г. я представиха пред своите родители. Специални гости на премиерата бяха старши експертът по чуждоезиково обучение Анелия Георгиева и заместник-директорът на училището Пенка Димитрова.

Въодушевлението и упорството, които малките актьори вложиха в подготовката за представлението, се увенчаха с вълнуващ успех. Те се справиха блестящо с предизвикателството да пеят и говорят на чужд език и напълно заслужиха бурните аплодисменти на възхитената публика. В навечерието на Коледа магията на театъра зареди и актьорите, и гостите с чудесно настроение за предстоящия светъл празник.

В Детски национален конкурс за довършване на приказка „ПРИКАЗКИ БЕЗ КРАЙ” на Фондация „Бистра и Галина” – Русе Специалната награда за приказка, написана от колектив, спечелиха креативните писатели от СУ „Христо Ботев”: Виктория Йорданова, Вилиана Стоилова, Ивайла Боянова, Антония Стоянова, Калия Гюрчева и Мадлен Ламбева, всички от 4 Г клас, с творчески ръководители  г-жа Звезделина Иванова, г-жа Дора Георгиева и г-н Гален Бакърджиев.

Тази награда и грамотите на всеки от участниците връчи лично председателката на Фондация „Бистра и Галина” Здравка Бърдарова. За конкурса, в който взеха участие над 80 деца от Русе, Варна, Плевен, Тетевен, Сопот и Петрич, Разград, тя сподели за в. „Бряг”: „Малките разказвачи се оказаха писатели с големи сърца и ненаситна жажда към приключения в света на коледните приказки. Техните повествования се отличават с много фантазия, невероятно богатство на речта и умение да се мечтае, което е прекрасно и дава надежда, че няма безвъзвратно изгубени за книгата и книжовността българчета.“