Общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети ще се провеждат в училищата по следният променен график:

 1. Химия и опазване на околната среда – на 21.01.2017 г. от 14:00 часа
 2. Физика – на 22.01.2017 г. от 14:00 часа
 3. Английски език – на 22.01.2017 г. от 9:00 часа
 4. Руски език – на 28.01.2017 г. от 14:00 часа
 5. Немски език – на 29.01.2017 г. от 14:00 часа

ХІІІ Коледно състезание по информационни технологии, ПЪРВО място Тодора Бойчева II д клас,  ВТОРО място Десислава Добрева І д клас, ТРЕТО място Елица Серафимова ІІІ б,  ЧЕТВЪРТО място Полина Стефанова II д клас.

ХІІІ Коледно математическо състезание ТРЕТО място Марио Цветанов І г клас.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

В навечерието на Коледа, на 22 декември 2016 г. се проведе награждаване на учениците, представили най-добри творби в коледния конкурс по Информационни технологии и във фотоконкурса  на СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе. В конкурсите взеха участие ученици от гимназиалния и прогимназиалния етап на нашето училище. Темата на конкурса по ИТ беше „Искам да ти подаря…“, а на фотоконкурса – „Подари ми усмивка!

За цялостно и оригинално представяне грамоти и награди получиха:

Гюлсевер Рюстемова от 11 „б“ клас и  Инан Османов от 9 „б“ клас.

За най-добра компютърна рисунка беше отличена Цветелина Цонева 5 „в“ клас.

За най-добра мултимедийна презентация – Александра Петрова и Живодар Георгиев от 12 „а“ клас.

Най-добри  картички направиха Никол Ботева от 5 „в“, Петя Сергева от 9 „а“, Никол Даскалова 10 „в“ и Нурджан Сабриева 9 „а“ клас.

За видеофилм беше отличена Катрин Димитрова от 9 „б“ клас.

За най-добри фотографии грамоти и награди получиха Весела Илиева  от 7 „б“,  Виктор Минчев 11 „б“, Яна Пенева 6 „а“,  Габриела Пухлева 11 „а“ и Момчил Тотев 9 „б“ клас.

Поощрителни награди спечелиха: Димитър Николов 11 б, Петър Кралев от 5 „в“, Преслав Илиев от 5 „г“, Преслава Змеева от 5 „г“, Никол Данева от 5 „б“ клас, Симона Иванова  и Магдалена Колева от  7 „в“ клас.

Заместник-директорът г-жа Соня Маринова награди отличените ученици. Учителите по информационни технологии поздравиха всички участници и им пожелаха още успехи и творческо дръзновение в следващите изяви. Нека новата 2017 г. да ни донесе много здраве, усмивки и успехи.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА 2017 ГОДИНА!

Творби на учениците

Награждаване на първенците

 

 

Учениците от 2а клас с кл. р-л Родинка Иванова представиха традиционния български обичай сурвакане пред учители и ученици в аулата на училището.
Децата сами изработиха красивите сурвакници.

Равносметката

2016 г. завършва за Гергана Дичева от 12 а клас с поредната награда – поощрение в Националния конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни“, организиран от Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата.

А ето я щастливата равносметка: 10 награди, отличия, признания за разностранния й талант на писател, есеист, художник, историк, информатик, сценарист,  фотограф и оператор:

 1. Специална награда на Националния дворец на децата за участие в XIX национален конкурс „Любовта в нас”, раздел „Литературно творчество” – гр. Варна
 2. Второ място в конкурса за рецитал „За да я има България” – гр. Русе
 3. Четвърто място в областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии
 4. Първо място в конкурса за есе на тема „Хармонията на етническата толерантност” – гр. Русе
 5. Второ място в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация
 6. Първо място в IX национален ученически конкурс „Стоян Михайловски” за литературно  творчество и журналистика – гр. Русе
 7. Първо място в Националния младежки конкурс с международно участие за есе „Аз в бъдещето” – гр. Стара Загора
 8. Грамота за използване на непопулярни архивни документи и лично отношение в конкурс „Първата световна война – неосъщественият национален идеал за България! Победа или поражение” – гр. Русе
 9. Поощрение в Националния конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни” – гр. София
 10.  Основна стипендия на фондация „Комунистас“ в рамките на „1000 стипендии“

Пожелаваме на Гергана през Новата година да удвои наградите си!

На 12. декември 2016 г. учениците от VІ Е клас събраха средства и посетиха децата с увреждания от ЦНСТДМУ „Надежда“. Подариха им дрехи, обувки и спални комплекти. Управителят на Центъра, г-жа Пламена Стефанова, и служителите благодариха на шестокласниците .

В световната седмица на програмирането 5-11 декември 2016г. учениците от Компютърен клуб „Аз мога повече“ с ръководител Лидия Живкова и групата по интереси  „Учи и се забавлявай в света на ИТ“ с ръководител Лили Симеонова по проект „Твоят час“ се включиха активно в инициативата Hour of Code.

Учениците от от осми и девети клас за първи път програмираха микроконтролер. Резултатът от програмата е различни светлинни ефекти, като за работа се използва образователен комплект Арду Старт – състоящ се от Arduino Uno, сервомеханизъм, потенциометър, бутони и лед лента с четири диода.

При първите си стъпки в програмирането учениците от пети клас в СУ „Христо Ботев“ направиха заедно с любими анимационни герои. Те получиха сертификати за успешната си работа от екипа на глобалната инициатива „Часът на кода“, които бяха отпечатани от ръководителя на клуба г-жа Живкова.

Всички -  малки и големи  програмисти с интерес решаваха задачи като редиха блокове с код.

Hour of Code е един час въведение в компютърните науки, предназначен да демитологизира програмирането и да се покаже, че всеки може да научи основите!

cout<<“ Hour of Code в СУ Христо Ботев“<<endl;

cout<<“ Успех бъдещи програмисти!“<<endl;

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

По повод 1-ви декември – Световен ден за борба срещу СПИН, в СУ “Христо Ботев“ стартира ежегодната Антиспин кампания. Седмицата от 28.11. до 4.12. е седмица на инициативи, които имат за цел да се подобри информираността на учениците от горните класове за начините на заразяване с ХИВ и възможностите за избягване на рисково поведение и  да се привлече вниманието им върху последствията от епидемията.

 Организатори  на Антиспин кампанията са  участниците в клуб „Здравословен начин на живот“ по проект „Твоят час“, с ръководител Ирена Ганчева – старши учител по биология и здравно образование.

            В периода на кампанията се провеждат образователни лекции със събеседване, мултимедийни презентации на тема ,,СПИН и сексуално предавани инфекции” с ученици от гимназиален курс и  съвместни занятия на клуба с доброволците от БМЧК в училище.  Участниците в клуб „Здравословен начин на живот“ сами проектират и изработват агитационни табла  и информационни материали и подготвят кампанията  „Ние сме ЗА превенция на ХИВ”, която ще се проведе на 1 декември във фоайето на училището.

АНТИСПИН КАМПАНИЯ В СУ „ ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ

ПРОГРАМА

 • Съвместно занятие на клуб „Здравословен начин на живот” по проект „Твоят час” и доброволци от БМЧК  на тема „ Бъди в час – първоначални нагласи за ХИВ и СПИН” – 28.11.16 г.
 • „Полово предавани инфекции, ХИВ и контрацепция” – лекция за учениците от 11.a клас от д-р Лазаров от РЗИ – 01.12.
 • Занятие на тема „ХИВ–СПИН  – презерватирай се” – за учениците от 10. a клас с доброволци от БМЧК – 01.12.
 • „Ние сме За превенция на ХИВ и СПИН” – представителна изява на учениците от клуб „Здравословен начин на живот” – 01.12.
 • Обучение на деца в училищна възраст на тема :”Превенция на риска от употребата на наркотици” в Доходното здание:
  • Учениците от 8.а,б,в клас от 10:30 часа
  • Учениците от 7.а,б,в, г клас от 14:00 часа – 05.12.
  • „ППИ и ХИВ” – лекция за учениците от 8.б клас от д-р Лазаров от РЗИ – 15.12.

Първи декември е Световният ден за борба със СПИН